Země Živitelka 2017

ZEMĚ ŽIVITELKA, 44. ročník
České Budějovice

24.8. - 29.8.2017

Otevírací doba
čtvrtek - pondělí 9 - 18 hod.
úterý 9 - 17 hod.

www.vcb.cz/kalendar/542-zeme-zivitelka