Nové podmínky a podklady pro Kotlíkové dotace

Nové podmínky a podklady pro Kotlíkové dotace

Nová Kotlíková dotace - Kraje a Ministerstvo životního prostředí vyhlašují Operační program Životní prostředí 2014 - 2020

Cílem programu je snížení znečištění ovzduší z malých spalovacích zdrojů, tzv. lokálních topenišť využívajících tuhá paliva.

Dotace je na výměnu stávajících nevyhovujících kotlů na tuhá paliva za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje.

Více informací naleznete zde...