Instalace kotelny na pelety

1. Prostor kotelny se samostatným zásobníkem 500 l

Legenda:

1 - Komín
2 - Kouřovod
3 - Kotel
4 - Hořák
5 - Dopravník
6 - Zásobník

 

2. Prostor kotelny s vestavěným zásobníkem na pelety 5m3

Popis: Kotelna se zabudovaným zásobníkemo objemu 5m3, do kterého je možné uložit 3250 kg pelet. Pro tento účel je použit 1,5 m (2,5 m) dopravník. Pro snadný přístup do zásobníku je vytvořen segmentový otvor, který můžeme přizpůsobit výšce hladiny pelet v zásobníku.Ve vrchní části zásobníku jsou umístěny dva otvory pro doplňování pelet z cisterny.

POZOR - V případě, že pelety budou do zásobníku v kotelně čerpány přímo z cisterny, je nutné dodržet několik zásad, které zabraňují jejich rozdrcení při pneumatické dopravě. Především je nutné zabránit, aby pelety nedopadaly přímo na tvrdou stěnu zásobníku, ale na plentu, která je zavěšena ve středu zásobníku od stropu. Zabespečíme tak rovnoměrné plnění zásobníku a zamezíme jejich drcení na drobné pelety a prach.

Pro optimální sesýpání pelet musí být úhel vnitřních stěn v zásobníku minimálně 45°. Všechny stěny směřujeme do nejnižšího bodu zásobníku, z kterého čerpá šnekový dopravník.

Legenda:

1 - Kotel
2 - Hořák na pelety
3 - Dopravník
4 - Zásobník na pelety
6 - Otvor pro doplňování pelet z cisterny

 

3. Prostor kotelny s externím zásobníkem na pelety 11m3

Prostor kotelny s externím zásobníkem na pelety 11m3

Popis: Kotelna s externím zásobníkem paliva uloženým v zemi vedle objektu, v těsné blízkosti kotelny. Externí zásobník o objemu 11m3, do kterého je možné uložit 7150 kg pelet umožňuje díky své velikosti, doplňování paliva jednou až dvakrát za sezónu. Doplňování paliva provádíme z cistérny nebo z velkých big bagů o váze 800kg, u kterých bývá cena pelet nejnižší.

Prostor kotelny s externím zásobníkem na pelety 11m3Ve vrchní části zásobníku jsou umístěny dva otvory 1 a 2 pro ideální doplňování pelet. Jako ideální materiál pro výrobu zásobníku na pelety je možné použít materiál ze kterého jsou vyráběny plastové bazény. Tento materiál zabraňuje pronikání vlhkosti do paliva, dobře se opracovává a lze jej přímo svařit podle požadavků zákazníka.

Pro optimální sesypávání pelet musí být úhel vnitřních stěn v zásobníku minimálně 45°. Všechny stěny směřujeme do nejnižšího bodu zásobníku, z kterého čerpá rovný šnekový dopravník o délce 4 nebo 5 metrů.

Prostor kotelny s externím zásobníkem na pelety 11m3

Legenda:

1 - Kotel
2 - Hořák na pelety
3 - Přívodní hadice pelet
4 - Dopravník
5 - Zásobník na pelety
6 - Otvor pro doplňování pelet

 

4. Prostor kotelny s pneumatickou dopravou pelet ATMOS APS 250 a doplňováním pelet z velkého textilního zásobníku mimo kotelnu

Popis: Kotelna s pneumatickou dopravou pelet ATMOS APS 250 (vyrovnávací nádrž o objemu 250 l, speciální odlučovací zásobník se zabudovaným sacím ventilátorem a rotačním snímačem hladiny pelet). Tato pneumatická doprava umožňuje automaticky doplňovat vyrovnávací nádrž o objemu 250 l v kotelně z velkého sila o libovolném objemu (standardně 4 - 7 m3), které je umístěno mimo objekt.

Tento systém je určen pro pohodlné doplňování pelet o průměru 5 až 10 mm ze sila vzdáleného max. 15 m (délka potrubí 2x 15 m) a s převýšením max. 6 m.

Příkon pneumatické dopravy pelet je 1590 W. Zařízení neběží trvale, ale pouze v případě vyprázdnění vyrovnávací nádrže pelet u kotle.

Legenda:

1 - Kotel
2 - Hořák na pelety
3 - Dopravník
4 - Vyrovnávací nádrž - 250 l
5 - Pneumatický podavač pelet
6, 7 - Antistatická hadice (H0112)
8 - Univerzální nádoba se sběrnou sondou pod textilní zásobník (H0510)
9 - Textilní zásobník (4 - 7 m3)

 

5. Nádrže na pelety 250, 500, 1000 l

Nádrže na pelety

Složení:

1. bok nádrže (4ks)
2. dno nádrže (1-2ks)
3. šikmina (1-2ks)
4. rámeček (0-2ks)
5. víko nádrže (1-2ks)
6. víčko otvoru pro vodorovný dopravník (1ks)
7. redukce pro jiný průměr dopravníku (1ks)
8. madlo (1-2ks)

 

6. Pneumatická doprava pelet ATMOS APS 250, APS 250 S a APS 500

Pneumatická doprava pelet APS 250 (S), 500 jsou kompaktní zařízení sloužící k pohodlnému zásobování kotle peletami z velkého zásobníku umístěného mimo kotelnu. Zásobníku, který je vytvořen z volných skladovacích prostorů v domě nebo mimo vytápěný objekt. Jako zásobník se velmi často také používá textilní silo, které umožňí jednoduchou a rychlou instalaci.

Pneumatická doprava pelet se skládá z vyrovnávací nádrže o objemu 250 / 500 l (mimo APS 250 S - bez nádrže), speciálního odlučovacího zásobníku se zabudovaným sacím ventilátorem a rotačního snímače hladiny pelet.

Vše je řízeno elektronickou regulací AC21 a AC19 s displejem pro zobrazování aktuálního stavu a činnosti.

Kompaktní pneumatická doprava pelet ATMOS APS 250 (S)/500 s vyrovnávacím zásobníkem je určena pro výkony kotlů od 5 do 80 kW.

 

 

7. Velký textilní zásobník pelet

 

Velké textilní zásobníky pelet jsou určeny k pohodlnému uskladnění pelet na topnou sezónu. Zásobníky je možné umístit přímo do kotelny nebo do přilehlých prostor. Další možností je jejich umístění do uzavřených venkovních přístřešků tak, aby nebyly vystaveny slunečnímu záření a povětrnostním vlivům (např. dešti, větru).

Zásobníky ATZ jsou určeny pro pneumatické tankování pelet z cisterny. Pro tento účel jsou vybaveny dvěma přírubami STORZ A110, které je možné umístit do dvou libovolných stran. Textilní zásobník je také vybaven dvěma otvory, kterými je možné silo do určité výšky naplnit ručně z pytlů nebo bigbagu.

Součástí dodávky je univerzální nádoba umístěná ve spodní části sila, která je osazena pneumatickou sondou pro pneumatickou dopravu pelet nebo přírubou umožňující nabírání pelet přímo šnekovým dopravníkem (typ DAxxxx a DRA50) do hořáku A25 nebo A45. V těchto případech doporučujeme použít délku dopravníku minimálně 2,5, 3, 4 a 5 m.

Zásobník je řešen jako ocelová konstrukce zaručující snadnou montáž, do které je zavěšen textilní vak vyrobený z pevného materiálu se speciální vnitřní úpravou pro snížení pronikání vlhkosti do uskladněných pelet. Před instalací zásobníku není zapotřebí zvláštních stavebních úprav, sila vyžadují pouze zpevněnou, optimálně betonovou podlahu.

Zásobníky jsou vyráběny ve třech základních velikostech o maximálním využitelném objemu 4,6, 5,6 a 6,8 m3. Typ zásobníku, respektive četnost jeho doplňování v topné sezóně lze zjednodušeně stanovit podle základního pravidla: 1 kW potřebného výkonu zdroje tepla = 0,5 m3 (325 kg) pelet/rok.