ATMOS JE ČESKÁ RODINNÁ FIRMA A JEDEN Z NEJVĚTŠÍCH EVROPSKÝCH VÝROBCŮ KOTLŮ NA PEVNÁ PALIVA
ATMOS JE ČESKÁ RODINNÁ FIRMA A JEDEN Z NEJVĚTŠÍCH EVROPSKÝCH VÝROBCŮ KOTLŮ NA PEVNÁ PALIVA
ATMOS JE ČESKÁ RODINNÁ FIRMA A JEDEN Z NEJVĚTŠÍCH EVROPSKÝCH VÝROBCŮ KOTLŮ NA PEVNÁ PALIVA
  image/svg+xml image/svg+xml
  Švédsko
  Litva
  Dánsko
  Rusko
  Rusko
  Bělorusko
  Polsko
  Česká Republika
  Německo
  Slovensko
  Rakousko
  Francie
  Itálie
  Rumunsko
  Bulharsko
  Holandsko
  Maďarsko
  Ukrajina
  Řecko
  Slovinsko
  Belgie
  Portugalsko
  Španělsko
  Norsko
  Finsko
  Švýcarsko
  Estónsko
  Lotyšsko
  Moldavie
  Anglie-Irsko
  Nový Zéland
  Bosna a Hercegovina
  Chorvatsko
  Kypr

  Firma exportuje více než 80% své produkce do zahraničí

  především do Německa, Rumunska, Itálie, Francie, Švédska, Rakouska, Polska, Ruska, Bulharska, Dánska, Slovenska, Litvy, Lotyšska, Ukrajiny, Běloruska ...

  Cílem firmy ATMOS je být jedním z nejlepších výrobců kotlů v Evropě. Být firmou, které záleží na své tradici, zkušenostech a značce ATMOS.

  EVROPSKÁ UNIE
  Evropský fond pro regionální rozvoj
  Operační program Podnikání
  a inovace pro konkurenceschopnost
  V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost realizujeme projekt:
  „Podpora růstu společnosti Jaroslav Cankař a syn ATMOS CZ.01.2.111/0.0/0.0/15_016/0005452“
  Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu.
  Cílem projektu je účast na zahraničních veletrzích za účelem zvýšení konkurenceschopné pozice.