Cazane pe peleți

D15P, D20P
D15P, D20P, D25 P

Cazane ATMOS ecologice și complet automate, pe peleți

Sunt construite pentru arderea perfectă a peleților, în așa fel încât pe partea stângă sau pe cea dreaptă a cazanului, în funcție de necesitățile beneficiarului, este încorporat un arzător pe peleți care, în mod complet automat, prin intermediul unui conveier-melc, se alimentează cu peleți din rezervor. Rezervorul de combustibil poate fi amplasat lângă cazan sau într-o încăpere învecinată și poate avea o mărime arbitrară (standard 250, 500 sau 1000 l). Frecvent, ca rezervor de combustibil, se folosește o zonă din centrala termică, care acordă suficient spațiu pentru tot sezonul rece.

Exploatarea propriu-zisă a arzătorului funcționează complet automat. În cazul în care arzătorul primește comanda de start, sau apare necesitatea de a încălzi, conveierul toarnă peleți în suflaiul arzătorului, care prin intermediul spiralei incandescente îi aprinde singur. După ce aprinderea peleților este suficientă, arzătorul trece la randamentul reglat, pe care îl menține până când sistemul este încălzit. Apoi arzătorul se oprește și peleții continuă să ardă în camera arzătorului sau arderea se înăbușe complet. Astfel arzătorul este pregătit pentru un nou start. În caz de nevoie, întreg ciclul se repetă continuu.

Randamentul cazanului și alte funcții ale arzătorului sunt comandate prin reglaj electronic, care permite adaptarea funcționării cazanului la condițiile concrete ale întregului sistem. Alimentarea cu combustibil, curățarea camerei de ardere și îndepărtarea cenușii se fac, o dată la 1 - 30 zile, în funcție de calitatea peleților. Pentru a mării confortul încălzirii și pentru a minimaliza timpii de deservire, în caz de nevoie, cazanul poate fi dotat cu un sistem automat de îndepărtare a cenușii.

Avantajul mare al cazanelor noastre pe peleți D15P. D20P, D30P și D45P este și faptul că în cazul în care scoatem arzătorul din cazan și îl înlocuim cu capac, în caz de nevoie, este posibilă  utilizarea pentru încălzire și a lemnelor. Datorită acestor caracteristici, aceste cazane sunt la fel de confortabile, din punct de vedere al deservirii și al caracteristicilor de utilizare, ca cele pe gaz metan, pe propan butan sau pe petrol lampant. Însă, principalul avantaj, diferit de gazul metan sau de petrol lampant, este acela că se ard surse regenerabile de energie.

Kolte D14P a D21P
D14P, D21P

Avantajele cazanelor ATMOS pe peleți

 • Confort mare pentru încălzire
 • Randamentul cazanului mare, de la 90 până la 93 %, în funcție de tip – consum mic de combustibil
 • Ardere ecologic㠖 cazan conform ÈSN EN 303-5 clasa 3
 • Cazane subvenționate de FSMI
 • Exploatare automată și oprirea cazanului după arderea completă a combustibilului
 • Îndepărtare automată a cenușii – în cazul încorporării dispozitivului corespunzător

Peleții

Majoritatea dintre noi are deja o oarecare experiență cu lemnul de foc sau cu brichetele din lemn, folosite în cazane sau în șemineuri. Acești combustibili sunt disponibili în majoritatea locurilor la prețuri mai mult sau mai puțin rezonabile. O noutate pe care nu o cunoaște fiecare o reprezintă așa numiții peleți, care se fabrică în mod asemănător cu cel al brichetelor din lemn, adică prin presarea reziduurilor lemnoase (rumeguș și talaș), fără nici un fel de aglutinare sub presiune mare. Considerăm ca fiind peleți de calitate peleții fabricați doar din lemn de esență moale fără scoarță, așa-numiți peleți albi, care vor asigura o funcționare a cazanului lipsită de probleme și fiabilă. La ora actuală apar însă producători care adaugă în peleți aglutinanți biologici pentru o stabilitate mai mare, mai ales pentru transportul pneumatic. Acești peleți pot fi arși dar este necesar să se ia în considerare un conținut mai mare de cenușă și o ardere incompletă.

În același mod, peleții pot fi fabricați și din lemn de esență tare, cu coajă, așa numiții peleți negrii, care însă se aglutinează, cauzând probleme la majoritatea arzătoarelor. Tot la fel sunt fabricați peleții din paie și din diferite reziduuri biologice, cum ar fi paiele de sfeclă, resturile de mac, deșeurile din industria zahărului, turba. În arzătoarele fabricate de firma noastră se pot arde acești peleți, camera de ardere a arzătorului trebuie însă curățată o dată pe zi. În cazul arderii unor peleți de calitate fără aglutinanți și scoarță efectuăm curățarea camerei de ardere a arzătorului o dată la 7 până la 30 de zile. Pentru acești combustibili problematici firma noastră nu fabrică nici cazane, nici arzătoare, însă cu privire la acestea vă puteți informa pe următorul site www.alternativni-topeni.cz. În prezent, cele mai răspândite mărimi ale peleților sunt diametrele de 6 și 8 mm, cu lungimi de le 5 la 25 mm. În funcție de tipul de combustibil, puterea calorică a peleților este de la 14 până la19 MJ/kg. La producători, care în Rep. Cehă sunt deja mulți, în prezent, prețul peleților albi variază de la 3500,- până la 5000,- CZK pe tonă.

Deocamdată în Cehia peleții sunt livrați cel mai frecvent în saci din material plastic a câte 15 kg, sau în baloturi a câte 800 kg . În străinătate însă a fost prelucrat sistemul de transport al peleților cu ajutorul cisternelor din care peleții sunt descărcați într-un rezervor arbitrar, la fel ca în cazul petrolului lampant. Este însă necesar a se respecta câteva principii care împiedică zdrobirea acestora în cursul transportului pneumatic.
În primul rând este necesar a se împiedica căderea lor directă pe peretele dur al rezervorului ci pe paravanul suspendat în mijlocul rezervorului dinspre tavan. Astfel asigurăm o umplere uniformă a rezervorului și împiedicăm zdrobirea în peleți mărunți și praf. Este important însă ca peleții să fie depozitați într-un spațiu uscat, pentru a nu se dezintegra.

cazan automat pentru pelete D 21 P, cu arzător Atmos A25 cazan automat pentru pelete D 21 P, cu arzător Atmos A25
+ transportor DA 1500
+ rezervor de pelete 500 l (325 kg)
+ rezervor de acumulare de echilibrare cu boiler interior TUV pentru apă caldă menajeră și cu schimbător solar

Spațiul sălii cazanului
Spațiul sălii cazanului
cu rezervor independent de 500 l

Spațiul sălii cazanului
Spațiul sălii cazanului
cu rezervor pentru pelete încorporat de 5m3

Alte exemple ilustrative referitoare la instalațiile centralelor termice pe peleți

ARZĂTORUL DE PELETE ATMOS A25/A45

Combustibil prescris: pelete de lemn de calitate (albe) cu diametrul 6 până la 8 mm, lungimea 5 până la 25 mm și cu putere calorică 16 - 19 MJ.kg-1.

Ecranul arzătorului: servește la afișarea stării curente a arzătorului și la setarea funcțiilor acestuia

Comanda arzătorului: cu dispozitiv electronic de reglaj AC07X (AC07), care manevrează funcționarea transportorului exterior, a două spirale de aprindere și a ventilatorului conform cerințelor cazanului și sistemului de încălzire. Electronica este asigurată cu termostatul de siguranță al cazanului, cu termostatul de siguranță la alimentarea peletelor în arzător, cu senzorul de turație al ventilatorului și cu fotocelula pentru controlul flăcării. Funcționarea arzătorului este semnalizată pe ecranul dispozitivului electronic de reglare.

Aprinderea combustibilului: automată cu ajutorul a două spirale electrice de aprindere.

Funcția de bază a arzătorului:
Posibilitatea utilizării a două ieșiri de rezervă R și R2 pentru diferite aplicații
Posibilitatea conectării a patru senzori diferiți TS, TV, TK și TSV
TS – senzor inferior pe rezervor
TV – senzor superior pe rezervor
TK – senzorul cazanului sau senzorul de mijloc de pe rezervor
TSV – senzorul gazelor arse sau al panoului solar

 • manevrarea arzătorului în funcție de două temperaturi pe rezervorul de echilibrare
 • manevrarea ventilatorului cazanului din arzător cu ajutorul ieșirii de rezervă
 • manevrarea pompei cazanului din arzător cu ajutorul ieșirii de rezervă
 • comanda instalației solare direct de la rezervor
 • startul automat al arzătorului după arderea totală a lemnelor la cazanele DCxxSP

Arzătoare pe peleți utilizate pentru cazanele D14P, D15P, D20P, D21P, D25P

A25
ATMOS A25

ATMOS A25

Arzătoarele sunt destinate exclusiv pentru peleții albi de calitate, din lemn de esență moale, fără coajă, cu dimetrul de 6-8 mm, cu lungimea de 10-25 mm și cu o putere calorică de 16-19 MJ.kg-1. Arzătorul nu este destinat pentru peleții care se aglutinează în camera de ardere a arzătorului. În acest de caz camera de ardere a arzătorului trebuie curățată o dată pe zi.

Acestor arzătoare sunt destinate următoarele transportatoare:

 • Transportor cu melc pentru arzătorul ATMOS A25 - DA1500 de o lungime de 1,5 m și diametru de 75 mm
 • Transportor cu melc pentru arzătorul ATMOS A25 - DA2000 de o lungime de 2 m și diametru de 75 mm
 • Transportor cu melc pentru arzătorul ATMOS A25 - DA2500 de o lungime de 2,5 m și diametru de 75 mm

Arzătoare pe peleți utilizate pentru cazanele D30P, D45P

ATMOS A45
ATMOS A45

ATMOS A45, randament 8,5 - 49 kW

Arzătorul este destinat numai peleților albi de calitate din lemn moale fără coajă  având diametrul de 6-8 mm, lungimea de 10-25 mm  și puterea calorică de 16-19 MJ.kg -1.

Avantajul arzătorului este aprinderea  automată a combustibilului  cu ajutorul spiralei incandescente care aprinde peleții oricând este nevoie să  se facă focul. Nu este destinat peleților închiși la culoare care se aglutinează în camera de ardere a arzătorului. În astfel de caz pierdem confortul  de încălzire și este necesar să se curețe camera de ardere a arzătorului o dată la 1 - 3 zile.

Acestor arzătoare sunt destinate următoarele transportatoare:

 • Transportor elicoidal fără arbore DA50 cu lungimea de 1,7 m și diametrul de 90 mm
 • Transportor elicoidal cu arbore DRA50, cu lungimea de 1,7 m și diametrul de 80 mm
 • Transportor elicoidal cu arbore DRA50, cu lungimea de 2,5 m și diametrul de 80 mm
 • Transportor elicoidal cu arbore DRA50, cu lungimea de 4 m - drept și diametrul de 80 mm
 • Transportor elicoidal cu arbore DRA50, cu lungimea de 5 m - drept și diametrul de 80 mm

Pentru peleți de dimensiuni mici recomandăm ca pentru arzătorul ATMOS A50 să se utilizeze întotdeauna transportatorul cu arbore DRA50 - 1,7 și DRA50 - 2,5 m, în așa fel încât să se atingă randamentul solicitat. De asemenea și în cazul în care înclinarea transportatorului este mai mare de 45°.

Flacăra arzătorului de pelete ATMOS A25, încorporat în cazanul D 20 P

Flacăra arzătorului de pelete ATMOS A25, încorporat în cazanul D 20 P

Plamen v kotli Plamen v kotli

Secțiune cazan D 14 P, D 21 P, D 25 P

D 14 P, D21 P
Secțiune cazan
D 14 P, D21 P, D 25 P
D 14 P, D21 P
Secțiune cazan
D 14 P, D21 P, D 25 P

Secțiune cazan D 15 P, D 20 P, D 30 P, D 45 P

Secțiune cazan D 15 P
Secțiune cazan
D 15 P
Secțiune cazan D 20 P, D 30 P, D 45 P
Secțiune cazan
D 20 P, D 30 P, D 45 P

Secțiune cazan

D 30 P D 15 P D 20 P D 30 P D 45 P

D 14 P, D 21 P, D 25 P D 15 P D 20 P D 31 P

TYP D 14 P D 21 P D 25 P D 31 P D 15 P D 20 P D 30 P D 40 P D 50 P
A 1207 1207 1207 1307 1405 1405 1405 1405 1405
B 570 570 670 882 589 652 954 954 1052
C 620 620 620 620 606 606 606 606 606
D 801 801 801 901 1040 848 848 848 848
E 152 (150) 152 (150) 152 (150) 152 (150) 152 (150) 152 (150) 152 (150) 150 (152) 152 (150)
G 215 215 215 215 211 211 211 211 211
H 934 934 934 1034 1163 1163 1163 1163 1163
CH 221 221 221 221 202 202 202 202 202
I 221 221 221 221 - - - - -
J 6/4" 6/4" 6/4" 6/4" 6/4" 6/4" 6/4" 6/4” 6/4"

 

 DATE TEHNICE   D14P D21P D 25 P D 31 P D15P D20P D30P D40P D50P
Randamentul cazanului kW 4 - 14 4 - 19,5 7 - 24 9 - 30 4,5 - 15 6,5 - 22 8,9 - 29,8 8,9 - 40 13,5 - 45
Suprafața de încălzire m2 1,7 1,7 2 2,2 1,9 2 2,7 2,7 3,6
Volumul rezervorului de combustibil dm3 88 88 88 132 70 70 105 105 140
Dimensiunea orificiului de umplere mm 270x450 270x450 270x450 270x450 270x450 270x450 270x450 270x450 270x450
Tirajul prescris al coșului Pa 16 18 22 18 18 15 21 22 23
Suprapresiunea max. de lucru a apei kPa 250 250 250 250 250 250 250 250 250
Masa cazanului kg 231 231 254 263 289 305 370 386 430
Diametrul gurii de tiraj mm 152 152 152 152 152 152 152 150/152 152
Înălțimea cazanului mm 1207 1207 1207 1307 1405 1405 1405 1405 1405
Lățimea cazanului mm 620 620 620 620 606 606 606 606 606
Adâncimea cazanului mm 768 768 868 882 470 470 670 954 870
Clasa de protecție electrică IP 20 20
Consum energie electrică – la pornire W 522 522 522 520 522 572 530 530 530
Consum energie electrică
– în timpul funcționării
W 42 42 42 97 42 92 97 97 97
Randamentul cazanului % 90,3 90,2 90,2 > 90,2 90,4 91,1 92,4 90,1 91,1
Temperatura gazelor arse la randament nominal (pelete) °C 127 147 151 147 141 128 158 157 123
Masa debitului de gaze arse la randament nominal (pelete) kg/s 0,011 0,015 0,018 0,026 0,012 0,016 0,025 0,031 0,035
Combustibil prescris   kvalitní pelety o prùmìru 6 - 8 mm o výhűevnosti
15 - 18 MJ.kg-1
kvalitní pelety o prùmìru 6 - 8 mm o délce 5 až 25 mm a výhűevnosti 16 - 19 MJ.kg-1 (bílé pelety)
Combustibil înlocuitor în caz de necesitate     suché dűevo o výhűevnosti 15 - 17 MJ.kg-1 o obsahu vody 12 - 20 %, prùmìru 80 - 150 mm
Consum mediu de combustibil – pelete la randament nominal kg.h-1 3,5 4,5 5,4 6,8 3,7 5 8,6 9,4 10,6
Lungimea max. a lemnelor mm         310 310 510 510 710
Durata arderii la randament nominal – cu lemne ore.         2 2 2 2 2
Volum de apă în cazan l 56 56 62 70 65 82 91 91 117
Pierderea hidraulică a cazanului mbar 0,18 0,18 0,19 0,19 0,22 0,22 0,23 0,23 0,24
Volumul minim al rezervorului de echilibrare l 500 500 500 500 500 500 750 750 1000
Tensiune de racordare V/Hz 230/50 230/50
Clasa cazanului conform ÈSN EN 303-5   5 5 5 5 5 5 5 5 5
Cazane subvenționate în RC  

 

Evacuarea automată a cenușii pentru cazanele DxxP

Îndepărtarea automată a cenușii din corpul cazanului

Ca accesoriu pentru fiecare cazan pe peleți DXXP, care a fost fabricat după 1.3.2007, se poate achiziționa în plus dispozitivul automat de îndepărtare a cenușii din corpul cazanului într-un cenușar auxiliar extern /30/. Acest dispozitiv automat nu necesită nici un fel de deservire specială și sporește confortul încălzirii.

Evacuarea cenușii se face complet automat, cu ajutorul transportorului cu melc cu transmisie, care extrage cenușa din camera de sub arzător la intervale regulate la fiecare 12 ore, 3 ore sau din oră în oră, în funcție de setare pentru un combustibil concret. În caz de nevoie, extragerea automată a cenușii se poate face și manual printr-o simplă cuplare și decuplare a întrerupătorului de pe cazan. Mărimea cenușarului o alegem după o chibzuială temeinică, în baza conținutului de cenușă al combustibilului.

Toate cele trei mărimi ale cenușarelor auxiliare pot fi utilizate la orice tip de dispozitiv de îndepărtare a cenușii, adică pentru cazanele D15P, D20P, D30P a D45P.

dispozitiv de îndepărtare a cenușii – fără cenușar auxiliar

kód  
S0577  Pentru cazanele D14P, D21P      
S0535 Pentru cazanele D15P, D20P       
S0536 Pentru cazanele D30P       
S0537 Pentru cazanele D45P


Cenușare auxiliare – accesoriu obligatoriu (roșu)

cod  
S0542 Mic - volum 28 l
Mărime recomandată pentru cazanele D14P, D21P, D15P, D20P, în cazul arderii peleților din lemn, de calitate. Intervalul de îndepărtare a cenușii, o dată la 7 - 30 zile.
S0544 Mijlociu - volum 68 l
Mărime recomandată pentru cazanele D14P, D21P, D15P, D20P, D30P, D45P, în cazul arderii peleților din lemn, de calitate. Intervalul de îndepărtare a cenușii, o dată la 14 - 30 zile.
S0546 Mare - volum 135 l
Mărime recomandată pentru cazanele D45P, în cazul arderii peleților alternativi din masă biologică. Intervalul de îndepărtare a cenușii, o dată la 14 - 45 zile.

Automatické vybírání popela

Automatické vybírání popela


Noutăți

Pompele de circulație de înaltă eficiență economică

Listă de prețuri

Dispozitivul electronic de reglare echitermă

Alte 42 racorduri și accesorii recomandate

Instalarea centralei termice pe peleți

Linkuri utile

 

ISO

ISO 14001
ISO
14001
ISO 9001
ISO
9001
ISO 18001
ISO
18001