Cazane cu gazefiere, pe cărbune și pe lemn

ATMOS Kombi

Cazane cu gazefiere, pe cărbune brun și pe lemn

Sunt construite pentru arderea lemnului și a cărbunelui brun, pe principiul generatorului de gazefiere, utilizându-se un ventilator de tiraj ( S ), care absoarbe gazele de ardere din cazan.

Corpul cazanelor este fabricat ca un întreg sudat, din table din oțel de calitate, cu o grosime de la 6 până la 3 mm. Este format sin două camere suprapuse, cea superioară servind ca alimentator cu combustibil, iar cea inferioară ca cenușar și cameră de ardere. Între ele este amplasat un nou grătar rotativ, protejat prin brevet, care permite gazefierea perfectă a cărbunelui și a lemnului, fiecare separat sau combinate și îndepărtarea simplă a cenușii. În partea din spate a cazanelor se află un canal oblic de fum, prevăzut în partea superioară cu o clapă de reținere. Partea superioară a canalului de fum dispune de o gură de tiraj pentru racordare la coș de fum.

Avantajele cazanelor ATMOS cu gazefiere, pe lemn și pe cărbune

 • Posibilitatea de arderea a unor bucăți mari de lemn
 • Posibilitatea de ardere a lemnului și a cărbunelui separat sau împreună (combinat)
 • Rezervor mare de combustibil – durată lungă de ardere
 • Randamentul cazanului mare de la 81 până la 87 %, în funcție de tip – aerul primar și cel secundar sunt preîncălzite la o temperatură înaltă
 • Ardere ecologic㠖 cazan conform ÈSN EN 303-5, clasa 3
 • Ventilator de tiraj – colectarea cenușii fără praf, centrală termică fără fum
 • Buclă de răcire împotriva supraîncălzirii – fără risc de deteriorare a cazanului
 • Oprirea automată a cazanului după arderea completă a combustibilului – termostat pentru gaze de ardere
 • Colectarea comodă a cenușii – spațiu de ardere mare, ceramic, pentru cenușă (în cazul lemnului se colectează o dată pe săptămână, în cazul cărbunelui o dată pe zi)
 • Cazan fără tubulatur㠖 curățare facilă (în afară de C50S)
 • Dimensiuni mici și greutate redusă
 • Calitate înaltă

Nastavení roštovacích segmentù
Ajustarea segmentelor de grătar este ilustrată în figura și este unică atât pentru arderea cărbunilor cât și a lemnelor.

Canalul de acces pentru aer secundar și partea plată a grătarului de gazeificare trebuie orientate întotdeauna spre jos.

PROTEJAT PRIN BREVET DE INVENȚIE!

Vedere în camera superioară de alimentare
Vedere în camera superioară de alimentare

Vedere în camera inferioară de ardere
Vedere în camera inferioară de ardere 

 

Ventilator de tiraj
Ventilator de tiraj
reduce la minimum cantitatea de fum în timpul alimentării și funcționării cazanului

Circuitul de răcire împotriva supraîncălzirii
Circuitul de răcire împotriva supraîncălzirii

Instalare

Pentru a atinge valoarea minimă temperaturii apei de retur, 65C°, cazanele ATMOS trebuie să fie racordate la LADDOMAT 21 sau la un supapa de termoreglare. Temperatura apei la ieșirea din cazan trebuie menținută permanent în intervalul 80 - 90 °C. În varianta de bază, toate cazanele sunt livrate cu buclă de răcire împotriva supraîncălzirii. Recomandăm instalarea cazanelor cu rezervoare de acumulare, care reduc consumul de combustibil și sporesc confortul încălzirii.

Reglarea cazanelor

Electromecanic㠖 reglarea randamentului se efectuează printr-o clapă comandată de regulatorul de tiraj, tip FR 124, care deschide sau închide clapa de aer automat în funcție de temperatura ajustată a apei de ieșire (80- 90 °C). Trebuie acordată o atenție sporită reglării regulatorului de randament, deoarece acesta nu numai că reglează randamentul, dar asigură și o altă funcție importantă, protecția cazanului împotriva supraîncălzirii. În continuare, cazanul este dotat cu un termostat reglabil, amplasat pe panoul frontal al cazanului, care, în funcție de temperatura de ieșire ajustată (80- 85 °C), comandă ventilatorul de tiraj. La termostatul reglabil ar trebui ca să fie ajustată temperatura cu 5 °C mai mică decât la regulatorul de tiraj FR 124.
În plus, din anul 2002, cazanele sunt dotate și cu un termostat pentru gazele de ardere, care servește le oprirea ventilatorului de tiraj după arderea completă a combustibilului. Fără ventilator, cazanul funcționează la randament redus, până la 70% din randamentul nominal.

La beneficiar, fiecare cazan poate fi dotat cu un dispozitiv electronic de reglare ATMOS ACD 01, pentru a comanda întregul sistem de încălzire, în funcție de temperatura din exterior, temperatura camerei și timp. Acest dispozitiv de reglare poate comanda și cazanul în sine, împreună cu ventilatorul și cu multe alte funcții.

Panou de reglaj standard

Panou de reglaj standard

Construcția panoului:
Întrerupător general, termostat de siguranță, termometru, termostat de reglare și termostat gaze arse

Reglarea electromecanică este soluția optimă pentru comanda simplă a funcționării cazanului (ventilatorului).
Execuția panoului de reglaj standard este execuția de bază pentru toate cazanele fabricate

Fiecare cazan poate fi dotat la beneficiar cu dispozitiv electronic de reglaj ATMOS ACD 01 pentru reglarea întregului sistem de încălzire, în funcție de temperatura exterioară, temperatura camerei și de oră. Acest dispozitiv poate regla și ventilatorul cu funcții multiple.

 

Mărimea camerei de alimentare
Mărimea camerei de alimentare

arderea flăcării
arderea flăcării
în camera sferică inferioară de ardere

Zplynovací kotle na dűevo
ATMOS Kombi
C 18 S, AC 25 S
Zplynovací kotle na dűevo
ATMOS Kombi
C 20 S, C 30 S, C 40 S, C 50 S,
AC 35 S, AC 45 S

C20S

Legenda pentru desenele tehnice ale cazanelor - C 18S, C 20S, C 30S, C 40S, C 50S

1. 1. Corpul cazanului 14. 14. Elementul refractar - spatele spațiului sferic
2. 2. Ușă de alimentare 15. 15. Capac de curățare
3. 3. Ușă cenușarului 16. 16. Schimbător de nivel al grătarului
4. 4. Ventilator - de presiune – de tiraj (S) 17. 17. Tija capacului de aprindere
5. 5. Elementul refractar - cub din șamotă spate 18. 18. Termometru
6. 6. Panou de comandă 19. 19. Ecran focarului - față
7. 7. Termostat de siguranța 20. 20. Întrerupător
8. 8. Clapeta de reglaj 22. 22. Regulator de ardere - Honeywell FR124
9. 9. Bară de grătar 23. 23. Elementul refractar - cub din șamotă - față
10. 10. Elementul refractar sferic 24. 24. Termostat de reglare a ventilatorului
11. 11. Țeavă de grătar 25. 25. Căptușeala ușii - Sibral
12. 12. Elementul refractar - semilună 26. 26. Etanșare ușii - șnur 18x18
13. 13. Clapeta de aprindere 27. 27. Termostatul de gaze de ardere
    28. 28. Spirala de răcire pentru prevenirea supraîncălzirii

 

C 18S C 20S C 30S C 40S C 50S
A 1180 1420 1420 1420 1420
B 770 770 870 970 1120
C 590 590 590 590 590
D 872 1118 1118 1118 1118
E 150 150 150 150 150
F 65 70 70 70 70
G 200 200 200 200 102
H 930 1177 1177 1177 1177
CH 220 220 220 220 220
I 190 190 190 190 220
J 6/4" 6/4" 6/4" 2" 2"

 


DATE TEHNICE
CAZAN MIXT TIP ATMOS Kombi mixt
C 18S C 20S C 30S C 40S C 50S
Scală de putere (kW) 14 - 20 17 - 25 22 - 32 28 - 40 35 - 48
Tirajul prescris al coșului (Pa) 22 25 25 28 28
Greutate cazan (kg) 298 344 394 430 504
Volum apă (l) 45 64 64 77 95
Volum pâlnie de alimentare (dm3) 66 100 125 150 150
Energie electrică consumată (W) 50 50 50 50 50
Voltaj (V/Hz) 230/50
Combustibil prescris Cărbune brun alună 1 cu putere calorică 17 - 20 mj.kg-1
Lemn uscat cu puterea calorică de 5-18 MJ/kg, diametrul 70 - 100 mm,
umiditatea 12 - 20%
Lungimea maximă de lemne (mm) 330 330 430 530 530
Temperatura minimă a apei din retur 65 °C
Eficiența în scala totală a randamentului 81 - 85% 81 - 84% 81 - 84% 86 - 87% 86 - 87%
Clasa de cazane 3

Cazane cu gazefiere, pe huilă

Cazane cu gazefiere, pe huilă
Cazane cu gazefiere, pe huilă

Sunt construite pentru arderea lemnului și a huilei, pe principiul generatorului cu gazefiere, utilizându-se un ventilator de tiraj ( S ), care aspiră gazele de ardere din cazan.

Corpul cazanelor este fabricat ca un întreg sudat, din table din oțel de calitate, cu o grosime de la 6 până la 3 mm. Este format din două camere suprapuse, cea superioară servind ca alimentator cu combustibil, iar cea inferioară ca cenușar și cameră de ardere. Între ele este amplasat un nou grătar rotativ, protejat prin brevet, care permite gazefierea perfectă a cărbunelui și a lemnului, fiecare separat sau combinate și îndepărtarea simplă a cenușii. În partea din spate a cazanelor se află un canal oblic de fum, prevăzut în partea superioară cu o clapă de reținere. Partea superioară a canalului de fum dispune de o gură de tiraj pentru racordarea la coș de fum. Pentru a se atinge o eficiență înaltă și o ardere de calitate, aerul primar și cel secundar sunt preîncălzite la o temperatură înaltă.

Combustibilul recomandat este huila NUCĂ 1. Ca un combustibil alternativ pot fi utilizați butucii de lemn cu o lungime de 330 mm, sau cărbune brun și huilă cu dimensiuni mai mari (CĂRBUNE BUCĂȚI), brichete din cărbune brun și brichete din lemn.

Avantajele cazanelor ATMOS cu gazefiere, pe huilă

 • Posibilitatea de ardere a lemnului și a cărbunelui separat sau împreună (combinat)
 • Rezervor mare de combustibil – durată lungă de ardere
 • Randament mare - aerul primar și cel secundar sunt preîncălzite la o temperatură înaltă
 • Ardere ecologic㠖 cazan conform ÈSN EN 303-5, clasa 3
  • Ventilator de tiraj – colectarea cenușii fără praf, centrală termică fără fum
  • Buclă de răcire împotriva supraîncălzirii – fără risc de deteriorare a cazanului
  • Oprirea automată a cazanului după arderea completă a combustibilului –termostat pentru gazele de ardere
  • Colectarea comodă a cenușii – spațiu de ardere mare, ceramic, pentru cenușă (în cazul lemnului se colectează o dată pe săptămână, în cazul cărbunelui o dată pe zi)
  • Cazan fără tubulatur㠖 curățare facilă
  • Dimensiuni mici și greutate redusă
  • Calitate superioară

Reglarea cazanelor

Electromecanic㠖 reglarea randamentului se efectuează printr-o clapă comandată de regulatorul de tiraj, tip FR 124, care deschide sau închide clapa de aer automat în funcție de temperatura ajustată a apei de ieșire (80- 90 °C). Trebuie acordată o atenție sporită reglării regulatorului de randament, deoarece acesta nu numai că reglează randamentul, dar asigură și o altă funcție importantă, protecția cazanului împotriva supraîncălzirii. În continuare, cazanul este dotat cu un termostat reglabil, amplasat pe panoul frontal al cazanului, care, în funcție de temperatura de ieșire ajustată (80- 85 °C), comandă ventilatorul de tiraj. La termostatul reglabil ar trebui ca să fie ajustată temperatura cu 5 °C mai mică decât la regulatorul de tiraj FR 124.
În plus, cazanele sunt dotate și cu un termostat pentru gazele de ardere, care servește le oprirea ventilatorului de tiraj după arderea completă a combustibilului. Fără ventilator, cazanul funcționează la randament redus, până la 70% din randamentul nominal.

La beneficiar, fiecare cazan poate fi dotat cu un dispozitiv electronic de reglare ATMOS ACD 01, pentru a comanda întregul sistem de încălzire, în funcție de temperatura din exterior, temperatura camerei și timp. Acest dispozitiv de reglare poate comanda și cazanul în sine, împreună cu ventilatorul și cu multe alte funcții.

AC25S

Legenda pentru desenele tehnice ale cazanelor - AC25S

dimensiune AC25S AC35S AC45S
A 1180 1420
1420
B 770 770
870
C 590 590 590
D 872 1118 1118
E 152 152 152
F 65 70 70
G 200 200 200
H 930 1177 1177
CH 220 220 220
I 190 190 190
J 6/4" 6/4" 6/4"

 

DATE TEHNICE:
TIPUL ATMOS KOMBI
  AC25S AC35S AC45S
Randament pe huilă kW 20-26 25 - 35 35 - 45
Randament pe lemne kW 15-20 20-25 25-32
Greutatea cazanului kg 297 353 397
Volum de apă l 45 64 70
Volum de pâlnie de alimentare dm3 66 100 125
Energie electrică consumată W 50 50 50
Rețea electrică de alimentare V/Hz 230/50 230/50 230/50
Combustibil prescris   Lignite briquettes with heating capacity 19-23MJ.kg-1 Black coal briquettes with heating capacity 17-30MJ.kg-1
Combustibil înlocuitor   Lemne uscate ø 50-120 mm, 12-20% umiditate Lemne uscate ø 50-120 mm, 12-20% umiditate
Lungimea maximă a lemnelor mm 330 330 430
Temperatura minimă a apei de retur °C 65 65 65
Eficiență % 84 85< 85,2
Calitatea arderii – CO mg/m3 <500 <500 <500
Clasa de cazane - 3 3 3

 


Noutăți

Pompele de circulație de înaltă eficiență economică

Listă de prețuri

Dispozitivul electronic de reglare echitermă

Alte 42 racorduri și accesorii recomandate

Instalarea centralei termice pe peleți

Linkuri utile

 

ISO

ISO 14001
ISO
14001
ISO 9001
ISO
9001
ISO 18001
ISO
18001