Cazane pe lemn

Zplynovací kotle na dűevo
Cazane cu gazificare, pe lemn

Cazane ecologice cu gazificare, pe lemn

Sunt construite pentru arderea lemnului pe principiul gazificării prin generator, utilizându-se un ventilator de tiraj ( S ), care aspiră gazele de ardere din cazan, sau utilizându-se un ventilator de compresie care insuflă aerul de combustie în cazan.

Corpul cazanelor este fabricat prin sudarea unor table din oțel de calitate, cu grosimi între 8 și 3 mm. Este format din gura de alimentare cu combustibil ( 6 mm), care în partea inferioară este prevăzută cu un suflai de ardere cu orificiu longitudinal pentru circulația gazelor de ardere. Spațiul de ardere completă de sub ea este prevăzut cu piese ceramice de fasonare, care permit arderea ideală a tuturor substanțelor combustibile, cu un randament înalt pentru o ardere ecologică. În partea din spate a corpurilor cazanelor se află un canal vertical de gaze, prevăzut în partea superioară cu o clapă de reținere. Partea superioară a canalului de gaze este prevăzută cu o gură de tiraj pentru racordare la coșul de fum.

Avantajele cazanelor pe lemn cu gazifiere ATMOS

 • Posibilitatea de a arde bucăți mari de lemn
 • Rezervor mare de combustibil – durată lungă de ardere
 • Randamentul cazanului mare de la 81 până la 87 %, în funcție de tip – aerul primar și cel secundar sunt preîncălzite la o temperatură înaltă
 • Ardere ecologic㠖 cazane conform ÈSN EN 303-5, clasa 3
 • Ventilator de tiraj – colectarea cenușii fără praf, centrală termică fără fum
 • Buclă de răcire împotriva supraîncălzirii – fără risc de deteriorare a cazanului
 • Oprirea automată a cazanului după arderea completă a combustibilului –termostat pentru gazele de ardere
 • Colectarea comodă a cenușii – spațiu de ardere mare, ceramic, pentru cenușă (în cazul lemnului se colectează o dată pe săptămână)
 • Cazan fără tubulatur㠖 curățare facilă
 • Dimensiuni mici și greutate redusă
 • Calitate superioară

Mediul înconjurător

Arderea inversă, aerul de ardere preîncălzit și spațiul de ardere ceramic, permit o ardere practic perfectă cu o exalare minimă de substanțe toxice. De aceea cazanele îndeplinesc limitele pentru acordarea mărcii Produs ecologic, conform directivei Ministerului Mediului Înconjurător din Rep. Cehă. ConformÈSN EN 303-5, cazanele se încadrează în clasa 3, fapt pentru care beneficiază de dotație de la Fondul de Stat pentru Mediul Înconjurător.

INSTALARE

Cazanele ATMOS trebuie racordate cu LADDOMAT 21 sau cu ventil de termoreglare ESBE pentru obținerea temperaturii minime a apei de retur în cazan de 65C°. Temperatura apei la ieșire din cazan trebuie menținută permanent în interval de la 80 până la 90 °C. Toate cazanele sunt livrate în variante standard cu spirală de răcire împotriva supraîncălzirii. Recomandăm instalarea cazanului cu rezervoare de acumulare.

AGREMENTE ȘI CERTIFICARE

Toate cazanele ATMOS sunt certificate în laboratoare de încercări experimentale autorizate pentru țările respective: SZÚ Brno, TÜV München - Germania, Lituania, Ucraina, Suedia SP, Polonia și Austria, Slovacia, Ungaria, conform normativelor cehe în vigoare - ÈSN EN 303-5.
Protejat prin brevet de invenție.

Cazane ATMOS Generator DC 20GS, DC 25GS, DC 32GS și DC 40GS cu spațiu de alimentare mare, căptușit cu ceramică, pentru o calitate optimă de ardere. Acesta este adevărat generator pe gaz de lemn.

ATMOS Gaz din lemn
DC 18 S, DC 22 S, DC 25 S, DC 32 S,
DC 40 SX, DC 50 S
ATMOS Gaz din lemn

Generator ATMOS
DC 20 GS, DC 25 GS, DC 32 GS, DC 40 GS,
DC 50 GSX, DC 70 GSX
Generator ATMOS

Vedere în camera superioară de alimentare
Vedere în camera superioară de alimentare

Vedere în camera superioară de alimentare
Vedere în camera superioară de alimentare

Vedere în camera inferioară de ardere
Vedere în camera inferioară de ardere   

Vedere în camera inferioară de ardere
Vedere în camera inferioară de ardere 

Ventilator de tiraj
Ventilator de tiraj
reduce la minimum cantitatea de fum în timpul alimentării și funcționării cazanului

Circuitul de răcire împotriva supraîncălzirii
Circuitul de răcire împotriva supraîncălzirii

Odtahovę ventilátor
DC 100
Chladící smyèka
DC 70 S, DC 75 SE

 

arderea flăcării
în camera sferică inferioară de ardere
arderea flăcării

Reglarea cazanelor

Electromecanică - reglarea randamentului efectuăm cu ajutorul clapetei comandate de regulator de tiraj de tip FR 124, care în mod automat în funcție de temperatura reglată de ieșire (80 - 90 °C) deschide sau închide clapetă, (cu excepția DC50SE) cazanul fiind de data această dotat cu o clapetă acționată de servomotor BELIMO cu arc. La reglarea regulatorului de putere trebuie procedat cu o deosebită atenție, regulator având, în afară de reglare a randamentului, și altă funcțiune importantă, de a asigura cazanul contra supraîncălzirii. Prin urmare cazanul este dotat cu termostat de reglare amplasat la panoul de comandă pentru cazan, care acționează acest ventilator în funcție de temperatura reglată la ieșire (80-85 °C). La termostatul de reglare ar trebui să fie ajustată temperatura cu 5 °C mai scăzută față de aceea de la regulatorul tirajului FR 124.
În anul 2002 cazanele au fost dotate suplimentar cu termostat de gaze de ardere, care servește la oprirea ventilatorului de tiraj după arderea completă a combustibilului. Cazanul lucrează cu un randament redus până la 70% din randamentul nominal și fără ventilator.

Panou de reglaj standard

Panou de reglaj standard

Construcția panoului:
Întrerupător general, termostat de siguranță, termometru, termostat de reglare și termostat gaze arse

Reglarea electromecanică este soluția optimă pentru comanda simplă a funcționării cazanului (ventilatorului).
Execuția panoului de reglaj standard este execuția de bază pentru toate cazanele fabricate

Panou electric de reglaj ATMOS ACD 01

Panou electric de reglaj ATMOS ACD 01

Construcția panoului:
Întrerupător central, termostat de siguranță, siguranța 6,3 A și dispozitiv electronic de reglaj ACD 01

Reglarea echitermă este dotată cu funcția pentru comanda funcționării cazanului (ventilatorului), pompei din circuitul cazanului, a două circuite de încălzire, încălzirii apei calde menajere și comanda pentru încălzire solară.
Execuția panoului electronic de reglaj încorporat ACD 01 este are variante speciale pentru cazanele DC 25 S, DC 32 S, DC 25 GS.

Fiecare cazan poate fi dotat la beneficiar cu dispozitiv electronic de reglaj ATMOS ACD 01 pentru reglarea întregului sistem de încălzire, în funcție de temperatura exterioară, temperatura camerei și de oră. Acest dispozitiv poate regla și ventilatorul cu funcții multiple.

ATMOS Gaz din lemn
ATMOS Gaz din lemn
Mărimea camerei de alimentare
Mărimea camerei de alimentare

Zplynovací kotle na dűevo

Legenda pentru desenele tehnice ale cazanelor

1. Corpul cazanului 14. Element refractar - la tipul GS - spatele focar
2. Ușă de alimentare 15 Capac de curățare
3. Ușă cenușarului 16 Ecran
4. Ventilator de presiune - de tiraj (S) 17 Tija clapetei de aprindere
5. Elementul refractar - duză 18 Termometru
6. Panou de comandă 19 Ecranul focarului
7. Termostat de siguranță 20 Întrerupător
8. Clapetă de reglaj 22 Regulator de putere - Honeywell FR124
9. Element refractar – la tipul GS - perete lateral focar 23 Spirala de răcire
10. Element refractar – la tipul GS L – spațiul sferic S + D 24 Termostatul ventilatorului
11. Etanșare duza 25 Căptușeala ușii - Sibral
12. Element refractar - semilună 26 Etanșarea ușii – șnur 18x18
13. Clapeta de aprindere 27 Termostatul gazelor de ardere

 

Dimensiuni

  DC
15 E
DC
18 S
DC
22 S
DC
25 S
DC
32 S
DC
40 SX
DC
50 S
DC
70 S
DC
20 GS
DC
25 GS
DC
32 GS
DC
40 GS
DC
50 GSX
DC
70 GSX
DC
75SE
DC
100
A 1180 1180 1180 1180 1260 1260 1260 1380 1260 1260 1260 1410 1558 1648 1480 1590
B 630 770 970 970 970 970 1170 1170 770 970 970 970 1042 1068 1470 1180
C 590 590 590 590 670 670 670 670 670 670 670 670 678 678 770 980
D 690 872 872 872 946 946 946 1050 946 946 946 1092 997 1054 1153 1260
E 150 (152) 150 (152) 150 (152) 150 (152) 150 (152) 150 (152) 150 (152) 180 150 (152) 150 (152) 150 (152) 150 (152) 150 (152) 180 180 200
F 65 65 65 65 75 75 75 90 75 75 75 75 70 70 75 250
G 200 200 200 200 180 180 180 325 180 180 180 180 184 184 180 588
H 930 930 930 930 1000 1000 1000 1230 1000 1000 1000 1137 1287 1372 1100 -
CH 220 220 220 220 255 255 255 - 255 255 255 255 256 256 305 -
I 190 190 190 190 240 240 240 240 240 240 240 240 256 256 290 250
J 6/4" 6/4" 6/4" 6/4" 6/4" 6/4" 2" 2" 6/4" 6/4" 6/4" 2" 2" 2" 2" 2"

 

Date tehnice:


Tipul ATMOS DC
15 E
DC
18 S
DC
22 S
DC
25 S
DC
32 S
DC
40 SX
DC
50 S
DC
70 S
DC
20 GS
DC
25 GS
DC
32 GS
DC
40 GS
DC
50 GSX
DC
70 GSX
DC
75 SE
DC
100
Scală de putere (kW) 14,9 14-
20
15-
22
20-
25/27
25-
35
30-
40
35-
49
70 15-
20
20-
25
25-
35
30-
40
35-
49
70 75 99
Tirajul prescris al coșului (Pa) 18 20 23 23 24 24 25 30 20 23 25 25 25 30 30 35
Greutatea cazanului(kg) 280 265 324 326 366 368 433 515 343 431 436 485 538 571 700 780
Volum de apă (l) 45 45 58 58 80 80 89 93 64 80 80 90 120 132 190 294
Volum pâlnie de alimentare (dm3) 65 66 100 100 140 140 180 180 85 125 125 170 210 210 345 400
Lungimea maximă lemne (mm) 330 330 530 530 530 530 730 730 330 530 530 530 530 530 1000 730
Consum pe sezon (metru cub plin) 15 20 22 25 35 40 50 70 19 25 32 40 50 70 75 99
Combustibil prescris Lemne uscate, putere calorică 15 - 18 MJ/kg, diametru 80 - 150 mm,
12 - 20% umiditate
Temperatura minimă a apei din retur 65 °C
Eficiența în scala totală a randamentului 81 - 90 %
Clasa de cazane ÈSN EN 303-5 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 3 3

Atenție! Cazan de tip DC15E nu este echipat cu ventilator!
Atenție! Tipul DC70S, DC100 este dotat numai cu ventilator de compresie!


Noutăți

Pompele de circulație de înaltă eficiență economică

Listă de prețuri

Dispozitivul electronic de reglare echitermă

Alte 42 racorduri și accesorii recomandate

Instalarea centralei termice pe peleți

Linkuri utile

 

ISO

ISO 14001
ISO
14001
ISO 9001
ISO
9001
ISO 18001
ISO
18001